Training voor het onderwijs

Veel scholen maken gebruik van een bepaald programma binnen de school, zoals Kiva, Kanjertraining, Veilige School, Rots & Water. Toch komt het voor dat kinderen extra ondersteuning en inzichten nodig hebben. Naast het bestaande programma op school is de expertise van Trots & Weerbaar effectief.

Trots & Weerbaar kan zowel ingezet worden voor individuele kindercoaching als ingezet worden voor groepstraining.

Gedurende het traject loopt het contact met de school doorgaans via de Intern begeleider, de zorgcoordinator, de betreffende docent (van het kind of de klas / groep) e/o de schoolmaatschappelijk werkster. Door deze samenwerking weet ik welke recente ontwikkelingen er bij het kind e/o de klas / groep plaats vindt. Hierop kan ik mijn training passend maken.

Scholen kunnen via het contactformulier de hulpvraag insturen en/of informatie inwinnen. Vult u de hulpvraag zo uitgebreid mogelijk in, zodat ik de training passend kan maken en het tarief kan bepalen. Vervolgens neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voel je kracht en ontdek je kwaliteiten!