Trots & Weerbaar heeft ervaring op PO, VO, SBO en SO. Vanuit deze praktijkervaring en de expertises op weerbaarheid, sociale vaardigheid en anti-pest is deze nulmeting ontwikkeld. Vaak zie je dat een school wel een aantal regels en een anti-pestprotocol heeft, maar de uitvoering hiervan is toch niet altijd even makkelijk.

Het gehele docententeam, inclusief de directie, zal tijdens de nulmeting richting bepalen hoe het met de veiligheid op school gesteld is en wat er verbeterd kan worden. Minstens zo belangrijk is om te weten wat wel goed gaat. Als externe partij komt Trots & Weerbaar uw proces begeleiden. Met bepaalde inzichtvragen zal Trots & Weerbaar het team discussievragen stellen waarmee u in groepjes aan de slag kunt. De uitkomst van al deze vragen kunt u bundelen voor de nulmeting.

Tijdens de nulmeting belichten we de volgende punten:

 • Het in kaart brengen de visie van de school;
 • Toetsing anti-pestprotocol;
 • Toetsing uitvoering anti-pestprotocol;
 • Toetsing normen en waarden van de school;
 • Zorgteam aanwezig en zo ja wensen voor verbetering;
 • Hoe ervaren de leerlingen de veiligheid binnen de school;
 • Hoe ervaren de docenten de veiligheid binnen de school;
 • Tips en tops van de kinderen in kaart brengen;
 • Wensen van de docenten in kaart brengen;
 • Toetsing hoe de werkdruk ervaren wordt;
 • Welke middelen in te zetten om positief gedrag te ontwikkelen;
 • Welke middelen in te zetten om de docenten te ondersteunen.

Zie in dit linkje mijn bijdrage voor eenvandaag.avrotros.nl

Via het contactformulier kunt u zich aanmelden e/o meer informatie inwinnen. Het tarief kan na aanvraag ook opgegeven worden.

Voel je kracht en ontdek je kwaliteiten!