Veel scholen maken gebruik van een bepaald programma binnen de school, zoals de Rots en Water training, Kiva, Kanjertraining, Veilige School, enzovoort. Toch komt het voor dat kinderen extra ondersteuning en inzichten nodig hebben. Naast het bestaande programma op school is de expertise van Trots & Weerbaar effectief.

Trots & Weerbaar kan zowel ingezet worden voor individuele coaching als ingezet worden voor groepstraining binnen de school. Gedurende het coaching traject is er samenwerking met één of meerdere personen binnen de school. Te denken aan: de docent; de intern begeleider; de zorgcoördinator; de schoolmaatschappelijk werker en of de ambulant begeleider. Door deze samenwerking weet ik welke recente ontwikkelingen er bij het kind en of de klas/groep plaatsvindt. Hierop kan ik mijn training passend maken.

Scholen kunnen via het contactformulier de hulpvraag insturen en of informatie inwinnen. Vult u de hulpvraag zo uitgebreid mogelijk in, zodat ik de training passend kan maken en het tarief kan bepalen. Vervolgens neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voel je kracht en ontdek je kwaliteiten!