Accountmanager Ellen Broer, Schoolformaat

Schoolformaat ondersteunt het PO en VO met schoolmaatschappelijk werk en met trainingen voor docenten, kinderen en ouders. Om de kwaliteit te waarborgen hebben wij kundige medewerkers in dienst en werken wij samen met ervaren professionals. Met weerbaarheidsprofessional Edwin van Rijswijk hebben wij de kwaliteit van ons aanbod vergroot. Deze professional is een expert op gebied van weerbaarheid, sociale vaardigheid en anti-pesten en geeft trainingen aan kinderen, volwassenen en docenten. Schoolformaat biedt ook Rots en Water trainingen aan voor scholen. Edwin heeft alle opleidingen van Rots en Water in bezit en is tevens Advanced Rots en Water trainer. De samenwerking tussen Trots & Weerbaar en Schoolformaat is om deze redenen voor alle partijen zeer waardevol.

Coördinator Esther van Groningen-Haas, Expertisecentrum gedrag

Vanaf schooljaar 2020 / 2021 heeft Trots & Weerbaar overleg en afstemming met expertisecentrum gedrag de Loodsboot.
Trots & Weerbaar en De Loodsboot vinden elkaar in hun overeenkomstige doelstelling en dit is om, vanuit ieders eigen expertise, leerlingen, docenten en ouders bij te staan in hun hulpvraag en hen te begeleiden in de persoonlijke ontwikkeling.

SBO de Vuurtoren te Zoetermeer
Directie: Monique Klaver

Woensdag 1 februari 2017 hebben we een studiedag gehad die ging over teambuilding. De studieochtend is gegeven door Edwin van Rijswijk. Als team hebben we die ochtend veel actieve dingen gedaan in verschillende groepen en hadden oog voor elkaar. Door de veelzijdigheid en afwisseling in het programma was de ochtend geen moment saai. Alle leerkrachten hebben actief deelgenomen aan de studieochtend. De reacties achteraf waren erg positief. Leerkrachten vonden het fijn om op verschillende manieren met elkaar bezig te zijn. We hebben gelachen, veel geleerd en zijn actief geweest. Bedankt voor het geven van de studieochtend!

Teamleider Marco Sturing Christelijk College De Populier te Den Haag

Vorig jaar bleek dat er leerlingen uit een van onze klassen uit havo-afdeling moeite hadden om voor zichzelf op te komen waardoor er soms een gevoel van onveiligheid was. We hebben toen samen met Edwin van Trots en Weerbaar en de mentor een maatwerktraject uitgezet om dit met de leerlingen bespreekbaar te maken.

We zijn na een aantal sessies heel tevreden over het resultaat. En we hebben er zelf ook weer wat van geleerd doordat we het traject van dichtbij hebben meegemaakt. Bedankt!!

ROC-Mondriaan1

Ivo Doesburg Docent Bank en Verzekeringen ROC Mondriaan

Vandaag heeft Edwin van Rijswijk van Trots en Weerbaar een zeer goede weerbaarheidstraining aan mijn 1e klas van de opleiding Adviseur Bancaire Diensten ROC Mondriaan gegeven. Een mooie voorbereiding op het bedrijfsleven, op sluwe collega’s, lastige managers, boze klanten en daarbij rekening houdend met het gevoel van eigenwaarde en het vertrouwen in jezelf. Top training!!!

Schoolmaatschappelijk werkster

Edwin heb ik als SOVA trainer ingezet voor een aantal kinderen. Zowel de individuele training als de groepstraining is goed van de grond gekomen. Vlotte communicatie en snel inzetbaar. Resultaat zichtbaar in gedrag en (werk)houding van de kinderen.

ROC Horizon College

Eelco Comis Docent en mentor Sport en Bewegen, Horizon College Purmerend

Voor de MBO opleiding Sport en Bewegen N2 van het Horizon College in Purmerend hebben wij Edwin gevraagd een Rots en Water training te geven. In goed overleg met Edwin, waarin hij ons vroeg naar onze eisen en wensen, heeft hij een programma van 4 dagen gemaakt, wat precies is toegesneden op onze studenten. Zij worden tenslotte toekomstige sportleiders en moeten dus goed om kunnen gaan met hun eigen emoties en die van hun sporters.

Het programma was een prima mix van theorie en praktijk onderdelen. In het lokaal gedeelte uitleg met behulp van filmpjes en foto’s om de theorie kracht bij te zetten. In de sporthal werd er lekker veel bewogen met kracht,  coördinatie en mentale onderdelen. Edwin hield de spanningsboog van de studenten goed in de gaten en was ook niet bang om het programma om te gooien of aan te  passen als dat nodig was.

Edwin was ook instaat de studenten op de juiste manier aan te spreken, soms streng waar nodig maar vaak ook met humor waardoor de sfeer altijd plezierig bleef. Al met al was het een geslaagde week waar de studenten veel aan hebben gehad wat bleek uit de positieve reacties tijdens maar ook na de training.

bijdehand

Kindercentrum de Kunstenmakers te Rotterdam
Locatiemanager: Lisa Slob

Kindercentrum de Kunstenmakers heeft het afgelopen half jaar op verschillende manieren gebruik gemaakt van de expertise van Trots & Weerbaar coach Edwin van Rijswijk.

Tijdens een ouderavond hebben de ouders een kijkje gekregen in de training hoe je een kind trots en weerbaarder kunt maken. Inmiddels hebben wij al 4 groepen kinderen getraind. Ook alle pedagogische medewerkers hebben een introductie training gevolgd.

Edwin brengt zijn kennis en kunde op een enthousiaste manier over op pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen. Een verrijking voor iedereen!

sbodetandem

SBO de Tandem te Spijkenisse
Alanda Wijnstra

Enige tijd geleden ontstond het idee om een weerbaarheidscursus voor onze leerlingen te organiseren. Edwin van Rijswijk van Trots & Weerbaar heeft in eerste instantie het team enthousiast gemaakt door de collega’s een aantal oefeningen te laten ervaren Om ook aan de ouders het belang van een weerbaarheidscursus duidelijk te maken, hebben de ouders met een aantal korte flitsende en krachtige oefeningen tijdens de voorlichtingsavond zelf de kracht van het programma kunnen ervaren. Bovendien hebben zowel het docententeam als de ouders veel plezier gehad tijdens deze training.

Weerbaarheidstraining Docent

Ik was een beetje vast gelopen in het onderwijs. Ik ging op zoek op internet naar een coach speciaal voor mensen in het onderwijs. Ik wilde mij sterker voelen in oudergesprekken en beter om kunnen gaan met kinderen die meer zorg vragen. Zo kwam ik bij Edwin terecht. De afstand was nog wel een lastig punt. Het zou voor mij een reis van 2 uur betekenen en ook nog eens 2 uur terug. Ik besloot toch voor 1 keer te gaan om te kijken wat het me zou brengen. Het zijn 10 trainingen geworden.

Ik heb een goede persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt!

Margreet

Vader jongen Mike 11 jaar
Mike werd gepest vanaf groep 2 tot en met groep 8

Ik wil jullie (schoolmaatschappelijk werkster en Trots & Weerbaar) bedanken voor de tijd en moeite die jullie hebben genomen om met Mike aan de gang te gaan. De terugkoppelingen van de sessies waren erg prettig en heeft ons goed inzicht gegeven over de vorderingen die jullie samen hebben doorgevoerd. We zien duidelijk verschil en het heeft zeker zin gehad. Mike is een stuk vrolijker en zekerder geworden.

Nogmaals bedankt.

Jongen Mike 11 jaar

Voor de training mocht ik niet meekijken op de telefoon bij andere kinderen en andere kinderen mochten dit wel. Ook met spelen was het niet eerlijk naar mij. Ze zeiden dat ik hem was, terwijl ik hem helemaal niet was. Nu is dit niet meer. Ik mag ook meekijken op de telefoon. Het gaat nu eerlijk en het voelt goed. Het is nu anders omdat ik nu een andere houding heb en doordat ik duidelijk stop zeg en door geen discussie aan te gaan.

Moeder meisje Assia 9 jaar
Concentratie problemen en weinig zelfvertrouwen

Ik merk dat Assia. de laatste tijd goed in haar vel zit. Ze is meer vrolijk en opgewekt. Ik merk in veel dingen dat ze meer zelfvertrouwen heeft. Ik hoor van haar juf van bijles dat ze heel geconcentreerd te werk gaat. Er is bij haar in de groep (groep van 4 a 5 kinderen) een meisje die heel druk is, maar Assia laat zich daar niet door afleiden. Assia heeft voor de laatste 3 toetsen ook vooruitgang geboekt, 2 x een 8 en 1 x een 6.

Haar broer was voor zijn toets Topo aan het leren en zij wilde hem overhoren. Ze was super trots op zichzelf, dat zij in korte tijd zo veel wist (ze deed het zelfs beter dan haar broer, hahaha). Ik zie zeker vooruitgang.

Snel afgeleid zijn is een eigenschap wat bij haar hoort. Ik wil haar ook niet anders, wat we met z’n allen proberen is dat ze daar zelf bewust van wordt en handvatten meegeven hoe ze het beste kan werken.

Super bedankt

Meisje Assia 9 jaar

Ik weet nu hoe ik me moet concentreren. Ik kan het! (zegt ze nu tegen zichzelf). Ik vond het leuk, leerzaam en grappig. Ik weet ook hoe ik me niet moet laten afleiden.

Moeder Freek 12 jaar

Freek was al meerdere jaren doelwit van pesten, is hoog gevoelig, had faalangst, was depressief en had weinig energie.

Wij zijn erg blij dat Edwin op ons pad is gekomen. Onze zoon vond het in het begin maar niks “de zoveelste die wel even zou vertellen hoe het moest”. Door de rustige houding van Edwin verdween de weerstand al snel en had hij het vertrouwen gewonnen.

Na de sessies merken wij echt verschil. Freek heeft meer vertrouwen, is positiever, staat als een huis en hij weet wat hij moet doen als er (onverhoopt weer) gepest wordt. Als kers op de taart heeft hij zijn Cito-toetsen tot nog toe fantastisch gemaakt. Super trots. Freek merkt dus echt dat het wat met hem doet en daardoor verandert zijn omgeving ook in positieve zin. Prachtige wisselwerking.

Edwin kiest tijdens de sessies creatieve invalshoeken, waardoor het leuk is voor Freek en het geleerde ook echt blijft hangen. Hij blijft in zijn communicatie altijd rustig en laat zich niet gek maken.

Zijn terugkoppeling is erg prettig en de verslagen zijn erg duidelijk. Zowel de juf als wij ouders konden tijdens het traject altijd contact opnemen als we vragen hadden. Ook na afloop van het traject kunnen we op hem terugvallen.

Quote van de juf: “wat een beetje geloof, vertrouwen en positiviteit kunnen doen”. En zo is het maar net!

Dean 7 jaar uit Amersfoort, weerbaarheidstraining bij pesten

We hebben Trots & Weerbaar benaderd vanwege een ingrijpend pestincident waarbij onze zoon van 7 jaar slachtoffer werd van 3 belagers uit zijn klas. De jongens hebben hem in een hoek gedreven en sloegen en schopten totdat een voorbijganger ingreep. Wat ons extra zorgen maakte is dat onze zoon er zelf niets over heeft gezegd. Wij wilden graag hulp bij het voorkomen van dit soort incidenten door hem meer weerbaar te maken en inzage in te geven in wat mogelijke aanleidingen van pesten kunnen zijn.

Tijdens de trainingen heeft onze zoon geleerd om met ouders en docent te praten nadat hij gepest is. Ook heeft hij geleerd hoe hij met bepaald gedrag en reacties de kans van pesten kan verkleinen en hem in een verder stadium gaan belagen. Doordat de trainingen veel oefeningen bevatten, wordt het heel tastbaar en makkelijk te onthouden voor hem.

Ook zijn wij blij met de adviezen die wij als ouder hebben meegekregen om met de school hier gezamenlijk in op te trekken.

Michael 13 jaar uit Bleiswijk, weerbaarheidstraining bij pesten

Dit jaar ben ik overgegaan van de lagere school naar de brugklas. De eerste weken van de brugklas dacht ik een aantal leuke nieuwe vrienden gevonden te hebben. Ze maakten leuke grappen en hadden veel lol maar op een zeker moment werden er steeds meer grappen gemaakt over andere kinderen. De geintjes werden steeds gemener. Ik vond dat niet prettig en wilde daar liever niet aan mee doen. Toen begonnen ze mij ook te pesten. Ik wist niet goed hoe ik daar mee om moest gaan en wist ook niet wat ik moest doen. Ik ging die tijd met tegenzin naar school. Thuis heb ik er veel met mijn ouders over gepraat, mijn ouders hebben een melding gemaakt op school en een afspraak geregeld bij Edwin. Inmiddels heb ik nieuwe vrienden gemaakt die wel aardig zijn en heeft Edwin mij geleerd om beter voor mezelf op te komen. Na een paar keer goed voor mezelf op te komen tegen de pesters en beter te letten op mijn lichaamstaal durven ze mij niet meer te pesten. Ze roddelen nog wel maar dat is omdat ze het niet meer in mijn gezicht durven te zeggen. Ik vond de sessies met Edwin leuk en ben blij dat op school alles weer rustig is.

Voel je kracht en ontdek je kwaliteiten!