Onze persoonlijke weerbaarheid staat door vele verschillende externe gebeurtenissen en interne conflicten onder druk. Trots & Weerbaar werkt samen met jou aan jouw persoonlijke ontwikkeling door middel van actieve oefenvormen waarmee jij beter leert omgaan met emoties en jij weer vanuit jouw kracht kunt handelen. Soms komt het voor dat jij emotioneel overgevoelig reageert op een situatie, waardoor angst of paniek jou in de greep neemt. Een angststoornis, een fobie of een trauma is een reden dat jouw emotie onevenredig alert reageert. In dit soort gevallen kan voor sommige trauma’s, angststoornissen en/of fobieën EMDR ingezet worden.

Edwin van Rijswijk, eigenaar en weerbaarheidsprofessional van Trots & Weerbaar is gecertificeerd EMDR behandelaar en gecertificeerd voor EMDR Bokstherapie / Psychotherapeutisch Boksen. Voor bepaalde trajecten is het mogelijk dat hij, als onderdeel van het weerbaarheidstraject, EMDR in kan zetten.

Wanneer jouw emotie een onevenredige reactie geeft in bepaalde situaties, dan kan met behulp van EMDR deze onevenredig alerte emotie minder gevoelig gemaakt worden. Op deze manier wordt jouw emotie weer helpend en niet belemmerend.

Tijdens het weerbaarheidstraject zal beoordeeld worden of EMDR in jouw situatie wel of niet toepasbaar is en of deze van toegevoegde waarde is voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

Voel je kracht en ontdek je kwaliteiten!