Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Trots & Weerbaar / Trots & Weerbaar Coaching en Kindercoaching / www.trotsenweerbaar.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kort betekent deze verklaring dat ik de persoonlijke gegevens van mijn cliënten met de nodige vakkundige zorg bewaar en deze persoonlijke gegevens bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens ben ik, Edwin van Rijswijk. De eigenaar van Trots & Weerbaar, gevestigd in Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65269837.

Persoonsgegevens

A Doel: waarom ik persoonsgegevens bewaar

Contactgegevens, zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer, social media accounts en dergelijke dienen enkel mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden en ook omdat het van belang is in de kwaliteit van onze samenwerken. Vanaf het moment dat wij contact, persoonlijk, via telefoon, via e-mail etc., gehad hebben, zijn er bepaalde persoonlijke gegevens van jou bij mij bekend en zal ik deze met vakkundige zorg bewaren. De uitgangspunten van Trots & Weerbaar, waarvan ik eigenaar ben, is respect, integriteit, verantwoordelijkheid, professionaliteit en beroepsgeheim.

B Verwerken persoonsgegevens

Als je met mij gaat samenwerken (of het nu om coaching, workshops, opleiding, sport of welke dienst dan ook van Trots & Weerbaar gaat) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef aan derden dan gebeurt dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

C Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Ik heb daarvoor technische en organisatorische maatregelen genomen. Alles wat we via E-mail, WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een persoonlijke code en of vingerafdruk.
Mijn website www.trotsenweerbaar.nl  en TROTS EN WEERBAAR Facebook, LinkedIn, Twitter en overige social media zijn etalages, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en of plaats beeldmateriaal en mensen die dit onder ogen krijgen, die worden op deze manier geïnformeerd over de diensten van Trots & Weerbaar. Mijn internetverkeer verloopt via een betrouwbare server en ik vertrouw op de bescherming door mijn provider. Mijn website is en wordt door een erkend bedrijf beheerd en beschermd.

D Cookies

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Ooit heb ik Google Analytics gekoppeld aan mijn website. Voor zover ik weet gebruikt Google Analytics cookies. Verder gebruik ik, voor zover ik weet, geen cookies. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de dienstverlening en de inrichting van de website te optimaliseren en om te analyseren op welke manier bezoekers de website gebruiken.

E Niet digitale gegevens

Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. Enkel ik heb de sleutel.

Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.

F Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of wettelijk verplicht is.

G Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, mits niet in strijd met de wettelijke verplichtingen, heb je te allen tijde. Je mag me hierover altijd aanspreken.

H Klachten

Als je klachten hebt hoe ik met jullie persoonsgegevens omga, dan kun je contact met mij opnemen Tel. 06 44 500 785 of per e-mail info@trotsenweerbaar.nl. Ik bespreek dan graag met je wat de mogelijkheden zijn.

I Klachten

Indien er onduidelijkheden over het traject bestaat, dan kun je uiteraard ook contact met mij opnemen Tel. 06 44 500 785 of per e-mail info@trotsenweerbaar.nl. Mijn doel is om deze onduidelijkheden op te lossen. Tevens ben ik ook lid van het ICR: International Coaches Register.

J Wijzigingen

Trots & Weerbaar behoud zich het recht voor om haar privacybeleid en de privacyverklaring te wijzigen. Daarom raadt Trots & Weerbaar je aan dit beleid regelmatig te controleren. Bij wijzigingen van mijn privacybeleid en deze verklaring zal ik dit duidelijk vermelden op mijn website www.trotsenweerbaar.nl.

Voel je kracht en ontdek je kwaliteiten!