TROTS & WEERBAAR


Weerbaarheid; Sociale Vaardigheid; Anti-pest; Communicatie; Persoonlijke Ontwikkeling

Weerbaar zijn voor alledaagse gebeurtenissen en tegenslagen, dat wil iedereen. Door het trainen van jouw mentale- en of fysieke weerbaarheid, ga je een tegenslag als een uitdaging zien. Bij Trots & Weerbaar ontwikkel je deze kracht!

Trots op jouw kwaliteiten, trots op wat je tot nu toe allemaal bereikt hebt en trots op wie jij bent! Bij Trots & Weerbaar krijg je inzichten, om met een positieve focus naar jezelf te kijken en een probleem als uitdaging te zien!

Doen, voelen en ervaren!

De overgrote meerderheid van de coaches en de psychologen in Nederland heeft een werkmethode die bestaat uit praten, praten en nog eens praten. Bij Trots & Weerbaar bestaat de weerbaarheidstraining voor een groot deel uit doen! Dit kan zijn door actieve coaching oefeningen en of passief actieve oefenvormen, dit is geheel afhankelijk wat op dat moment nodig is.

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer iemand leert tijdens beweging de opnamecapaciteit van de hersenen 80 tot 85% groter is dan zonder beweging. Je leert pas echt iets wanneer je het ook zelf doet, voelt en ervaart. Het grootste deel van de weerbaarheidstrainingen / coaching van Trots & Weerbaar is hier op gericht en is om deze reden zeer effectief.

Trots & Weerbaar heeft specialismes ontwikkeld gericht op weerbaarheid, sociale vaardigheid, anti-pest en persoonlijke ontwikkeling. Zowel effectief voor individuele coaching als voor het trainen van groepen zoals een klas, een team docenten of een team medewerkers. De trainingen zijn effectief voor kinderen, volwassenen en senioren en is hiermee een belangrijke schakel binnen het onderwijs, het bedrijfsleven, het zorgdomein, de topsport en de privé omgeving.

Weerbaarheid

Met weerbaarheid wordt bedoeld dat je voor jezelf kan opkomen en dat je voelt en herkent wat je wel en wat je niet wilt. Een andere uitleg van weerbaarheid is: ‘in staat zijn tegenstand te bieden’. Net als dat je lichaam in staat moet zijn om tegenstand te bieden tijdens een griep, zo moet je in verschillende situaties op een juiste manier kunnen handelen.

Tegenstand kunnen bieden kan op meerdere fronten. De bekendste vormen van weerbaarheid zijn fysieke weerbaarheid en mentale weerbaarheid. Weerbaarheid gaat veel dieper dan fysieke- en mentale weerbaarheid. Zo zijn de elementen emotionele weerbaarheid; sociale vaardigheid; verbale en non-verbale communicatie; flexibiliteit; inlevingsvermogen en aanpassingsvermogen (om er maar een paar te noemen) ook bepalende factoren in de weerbaarheid van een mens.

Bedrijven

Bedrijven, waaronder de zorgsector, richten zich op scholing van vakkennis waardoor medewerkers hun werk op goed niveau uit kunnen voeren. Tegenwoordig investeren bedrijven ook steeds meer, zowel preventief als actief, in de welzijn van werknemers. Kennis is waardevol, maar nog waardevoller zijn werknemers die mentaal in balans zijn en ook onder stressvolle omstandigheden overeind blijven. Met opleidingsbudget of persoonlijk ontwikkelingsbudget kunnen werknemers en managers, inzichten opdoen die hen helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. De bedrijfstrainingen van Trots & Weerbaar zijn op maat, toegespitst op de hulpvraag.

Onderwijs

In het onderwijs heeft een kind of een groep kinderen soms meer nodig dan een docent tijdens de reguliere lessen kan leveren. De expertise op het gebied van weerbaarheid, sociale vaardigheid en anti-pest van Trots & Weerbaar is dan wat een school in zo’n situatie nodig heeft.

In de ontwikkeling van kinderen is een belangrijke rol weggelegd voor ouders en docenten. Om deze reden heeft Trots & Weerbaar ook trainingen voor ouders en docenten ontwikkeld. Bij deze weerbaarheidstrainingen snijdt het mes aan twee kanten. Ten eerste helpt het de ouders en docenten persoonlijk. Ten tweede hebben de nieuwe inzichten die ouders en docenten opdoen een (in)direct positief effect op de kinderen.

Topsport

Ongeacht de sport die je beoefend is mentale weerbaarheid de sleutel tot succes voor een topsporter! Een sporter kenmerkt zich door in beweging en in actie te komen. De actieve oefenvormen zijn voor sporters en topsporters de perfecte manier om nieuwe inzichten eigen te maken en zo de mentale weerbaarheid te vergroten.

Zorg

Zorgmedewerkers hebben als eigenschap om voor andere mensen te zorgen. Hierbij vergeten ze vaak om goed voor zichzelf te zorgen. Het is van belang dat zij leren om grenzen te stellen, zodat zij goed voor zichzelf zorgen.

Maatwerk en plezier

De trainingen zijn laagdrempelig en voor iedereen toepasbaar. Tijdens de training is er een ontspannen sfeer en wordt er vaak gelachen. Trots & Weerbaar maakt trainingen op maat. Indien je een bepaalde hulpvraag hebt die niet uitvoerig beschreven staat op de website, twijfel dan niet en leg deze hulpvraag voor. Samen bekijken we hoe de expertise aansluit bij de hulpvraag.

Voel je kracht en ontdek je kwaliteiten!