De eerste zes weken van het schooljaar zijn cruciaal voor de vorming van een klas. In deze periode wordt de rangorde bepaald, worden sociale contacten gelegd en komt het niveau van veiligheid tot stand. Dit patroon start grofweg elke keer opnieuw na een langere vakantie, zoals de zomervakantie of kerstvakantie. De precieze duur kan per fase verschillen en is daardoor niet goed te voorspellen.

Trots & Weerbaar heeft de Gouden Weken-training ontwikkeld, speciaal voor het voortgezet onderwijs. Deze training is speciaal ontwikkeld  voor deze zeer belangrijke fase. In deze fase wordt de maat voor de positieve groepsvorming bepaald.  De positieve groepsvorming zorgt ervoor dat leerlingen zich veiliger voelen en beter presteren.

images8OCCCHQL

De verschillende fases in de gouden weken zijn:

  1. Vorming; in deze fase komt de klas voor het eerst bij elkaar: “wat is mijn relatie tot de rest van mijn klasgenoten.”
  2. Storming; posities in de klas worden ingenomen. Tumultueuze fase.
  3. Norming; normen en waarden worden bepaald: “hoe gaan we met elkaar om?”
  4. Performing; bij een positieve groepsvorming zijn de leerlingen in deze fase productief. Mogelijk wordt deze fase niet bereikt wanneer de groep niet (goed) is begeleid. In dat geval stokt het proces.
  5. Reforming (evaluatie); fase waarin duidelijk wordt dat het einde van de groepssamenstelling nadert.

Met de Gouden Weken-training wordt er gewerkt aan fase 3 (Norming), voordat fase 2 (Storming)  plaatsvindt. Het doel is om eerst aan de normen en waarden te werken (hoe gaan we met elkaar om), voordat de rangorde in de klas bepaald wordt. Zo ontstaat er een rangorde met een veiligere groepsdynamiek. Dit heeft een positief effect op het gevoel in de klas, de leerprestaties en het reduceren van pesten.

Tijdens deze training leren de klasgenoten, samen te werken. Ze ontdekken de verschillen bij elkaar, waarbij ze verrast worden door elkaars kwaliteiten. In de oefeningen moeten ze veel samenwerken, wat weer de eenheid van de klas stimuleert.

De training heeft het meeste effect in de eerste vier weken na de zomervakantie en of na de kerstvakantie.

Via het contactformulier kan de school de aanvraag insturen voor de brugklastraining.  Het verzoek is om de hulpvraag/reden training aan te geven en om hoeveel kinderen/klassen het gaat. Het tarief kan ik na ontvangst van het contactformulier vaststellen.

Voel je kracht en ontdek je kwaliteiten!