De ingrediënten van sporten zijn lichamelijk en mentaal in beweging zijn en plezier hebben. Dit alles zorgt er voor dat jouw gezondheid verbeterd. Helaas komt pesten, net als binnen het onderwijs of in het bedrijfsleven, ook voor op de sportvereniging. Pesten maakt een enorme inbreuk op het gevoel van veiligheid en de mate van plezier hebben in wat je doet.

Om deze en andere redenen vindt NOC-NSF het belangrijk dat een sportclub de veiligheid van haar leden goed op orde heeft. Helaas zijn er veel verenigingen die de focus alleen hebben op presteren en het technische deel van de sport, maar de volgorde bij sporten of bijvoorbeeld leren op school moet altijd zijn:

 1. Veiligheid;
 2. Plezier;
 3. Leren;
 4. Presteren.

Veiligheid

 • Sociale veiligheid (normen en waarden);
 • Pesten;
 • Intimidatie;
 • Grensoverschrijdend gedrag;
 • Seksuele intimidatie en misbruik;
 • Discriminatie;
 • Beschermende kleding en veilig trainen en sporten (om blessures te voorkomen).

Om de veiligheid binnen de sportclub goed neer te zetten kun je terecht bij centrum veilige sport van NOC-NSF. Zo kun je als vereniging het beleid omtrent veiligheid goed neerzetten met protocollen, een vertrouwensperson(en) en een goed beleid voor trainers, leiders en begeleiders. Ook sporters (volwassenen en kinderen) weten hoe iedereen met elkaar om dient te gaan en bij wie zij zich kunnen melden op het moment dat iemand zich niet veilig voelt. Dit geldt natuurlijk ook voor de ouders van de kinderen, want ouders zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kind.

Pesten bij het sporten

Pesten binnen de sportvereniging is een onderdeel waar haast nooit bij stil wordt gestaan, maar een enorme invloed kan hebben of een persoon. Een goed veilig sportbeleid zorgt er voor dat een kind (volwassen sporter) of ouder van een kind een vangnet heeft wanneer het slachtoffer is van pesten. De bekende kleedkamer humor kan leuk zijn, maar wordt niet door iedereen als leuk ervaren.

Plagen

 • Af en toe
 • 1 tegen 1
 • Gelijkwaardig
 • Over en weer
 • Lachen
 • Vertrouwen

Pesten

 • Vaak en lang
 • (Kan) meerderen tegen 1
 • Machtsverschil
 • Gemeen
 • Stiekem
 • Moeilijk te stoppen

Bij dit alles bepaald de ontvanger nog steeds of het plagen of pesten is!

Weerbaarheidstraining tegen pesten en andere onveilige situaties

Voor een trainer, leider, begeleider of bestuurslid is het vaak moeilijk te constateren of het nu plagen of pesten is. Bovendien zal 85% van het pesten buiten het zicht van de verantwoordelijke volwassenen van de vereniging plaats vinden. Om deze reden is het dus van belang dat het kind zelf leert te handelen bij pesten. Sommige kinderen hebben deze vaardigheden wel en andere moeten wat inzichten krijgen hoe zij voor zichzelf op kunnen komen. Een trainer, ouder of vriendje is niet altijd aanwezig om jou te helpen. Daarom moet jij je eigen superheld zijn. Een trainer heeft wel de technische skills, maar is minder goed onderlegd op dit vlak. Om deze reden kan een weerbaarheidsprofessional het kind of een groep kinderen helpen hoe pesten werkt en hoe je als groep kunt handelen en hoe je als individu voor jezelf op kunt komen.

Het grote voordeel van een weerbaarheidstraining is ‘jong geleerd is oud gedaan’, want helaas zijn er vele volwassenen dit op latere leeftijd nog steeds doelwit zijn van pesten. Los van de vraag of iemand jou bewust pest of dat jij dit zo ervaart. Van belang is dat jij kan herkennen en met de nieuw aangeleerde sociale vaardigheden en nieuwe weerbaarheid een effectieve actie kunt inzetten om het pesten te stoppen. Een weerbaarheidsprofessional kan ook trainingen verzorgen voor trainers, leiders, begeleiders en bestuursleden. Zo leren zij ook hoe te signaleren en hoe te handelen.

Veiligheid = Plezier = Presteren

Nogmaals, sporten moet veilig en leuk zijn. Pas dan heeft sport een positieve uitwerking op lichaam en geest. Met dit artikel hopen wij dat sportclubs hun eigen beleid nog eens tegen het licht houden en waar nodig is aanpassingen aanbrengen binnen de club.

Ben jij die bestuurder van een sportclub die gericht wilt werken aan de veiligheid binnen de vereniging? Neem dan contact op via het contactformulier. De trainingen zijn er voor groepen of voor individuele sporters. Elke situatie heeft zijn eigen aanpak nodig, Trots & Weerbaar levert hiervoor maatwerk.

Voel je kracht en ontdek je kwaliteiten!