Twee soorten burn-out training

1: preventieve burn-out training: om een burn-out te voorkomen.

2: burn-out re-integratie training: herstel training tijdens een burn-out, de balans hervinden.

De werkgever balanceert altijd met de vraag of hij een werknemer gezond belast of dat hij over de grens van hem heen gaat. Dit is als werkgever soms erg moeilijk in te schatten, zeker wanneer de werknemer zelf niet goed luistert naar de eigen emoties en de eigen grens, maar in veel gevallen zelfs niet door heeft wat die eigen grens is.

Een ander iets is dat bij reorganisaties en personele krimp het steeds vaker voor komt dat medewerkers die met psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zijn geconfronteerd, dit niet melden. De angst is dat zij als ‘lastig’ worden beschouwd en bang zijn om als eersten ontslagen te worden. Dit geldt trouwens ook bij het ten onrechte niet ziek melden vanwege dezelfde angst. In de praktijk blijkt dat het niet uitmaakt of de leiding al dan niet duidelijk is over de spelregels die gelden bij reorganisaties of personele krimp. De angst blijft.

Snelle service, de kwaliteit moet hoog zijn, collegiaal en klantvriendelijke zijn (ook met mensen die jou totaal niet liggen), om kunnen gaan met hoge werkdruk (al dan niet door onderbezetting), flexibel zijn, dit is slechts een kleine greep aan vaardigheden waaraan een medewerker moet voldoen.

Werkgevers vragen volledige inzet van de werknemers en terecht! Time is money! De vraag voor elke werkgever blijft of hij/zij niet teveel vraagt van de medewerker(s). Maximaal rendement, maar wel net voor het randje blijven en niet iemand over het randje heen helpen. Een belangrijke factor waar je als werkgever geen grip op hebt is het feit dat onze maatschappij vandaag de dag aan alle kanten onder hoge druk staat. Als werkgever/manager is het niet duidelijk hoeveel druk en of ellende jouw medewerker op zijn/haar boordje krijgt en hoeveel veerkracht de werknemer nog heeft om niet ziek uit te vallen?

Kosten Burn-out

De kosten van het verzuim bedraagt minimaal 300 euro per medewerker per dag.

Jaarlijks kampt 1 op de 6 medewerkers met burn-out klachten.

imagesZ6CHNOP1

De cijfers van 2019 geven aan dat 1,2 miljoen werknemers hebben last van burn-outverschijnselen.

Jaarlijks verzuimen werknemers 11 miljoen dagen als gevolg van werkstress.

Werkgevers kost het verzuim inmiddels 3,2 miljard euro, zo blijkt uit onderzoek van TNO.

Inhoud burn-out training: voelen, herkennen en weten hoe te handelen

Tijdens de Burn-out training leert de werknemer deze lichamelijke signalen te voelen, herkennen en aan te geven. Zo ontwikkelt de werknemer de juiste vaardigheden die van belang zijn om zowel zakelijk- als privé in balans te blijven en om in de eigen kracht te functioneren.

Burn-out of anders gezegd langzaam opbranden, gebeurt altijd een ander. Dat klopt, totdat je zelf die ander bent. Het proces naar een burn-out duurt lang, evenals het herstel. Net als een afgebrand land moeten de jonge plantjes weer van nul groeien en dat heeft tijd nodig. Zo ook de herstelperiode van een burn-out.

Vandaag de dag is burn-out en overspannenheid na griep de grootste oorzaak van ziekteverzuim. Maar door langdurige stress, wat tijdens overspannenheid  en burn-out een belangrijke factor is, heeft jouw lichaam minder weerstand en ben je eerder vatbaar voor griep.

Eén van de belangrijkste kwaliteiten die je helpt tegen deze ziekte is dat je weet hoe je zelf in elkaar zit, of jouw overlevingsmechanismes nog helpend zijn of dat je nieuwe vaardigheden moet aanleren/toevoegen. Dit doe je door het herkennen van je eigen lichamelijke signalen die ontstaan door jouw emotie. Jouw emoties kunnen getriggerd worden door: werkdruk; problemen op het werk; interpersoonlijke problemen; privé problemen; gezondheid van jou of jouw naasten.

Elke situatie wordt door elk mens anders beleefd, de grondslag hiervan ligt o.a. in: hoe, waar en bij wie iemand opgevoed is; wat iemand heeft meegemaakt (bijvoorbeeld slachtoffer van geweld of in armoede opgegroeid) en hoe zit iemand als persoon in elkaar.

Werkstress neemt al jarenlang toe en heeft grote maatschappelijke en economische gevolgen. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018 van TNO en CBS blijkt dat 17,3 procent van alle werknemers in Nederland ernstige burn-outklachten heeft, vooral jonge mensen tussen 25 en 34 jaar.

Via het contactformulier kun je de hulpvraag voor jouw werknemer indienen. Als werknemer kun je de training ook zelf aanvragen. Geef in de aanvraag alsjeblieft aan of je een werkgever of een werknemer bent, evenals de specifieke hulpvraag. Het doel is om deze training op maat aan te bieden zodat de inzichten ook het maximale effect hebben.

 Voel je kracht en ontdek je kwaliteiten!