Opleidingen

 • Gecertificeerd HBO coaching;
 • Gediplomeerd kindercoach
  • (Academy voor Psychodynamica);
 • NLP Basisopleiding;
 • Docent Agressie Regulatie Trainingen;
 • Gecertificeerd Anti-pestcoördinator;
 • Fonds 1818 anti-pest;
 • Mindful Parenting
  • (CJG en GZ opleiding);
 • Challenge day;
 • Teachers day;
 • Boksend opvoeden;
 • De Wim Hof Methode / The Iceman;
 • Meldcode 2019 Huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling
  • (GGD Haaglanden opleiding);
 • Oudere migranten en preventie ouderenmishandeling
  • (PEP, GGD Haaglanden & Voor Welzijn opleiding);
 • Rots & Water advanced trainer;
 • Rots & Water werken met psychosociaal trauma;
 • Rots & Water autismespectrum;
 • Rots & Water kinderen en jongeren met een fysieke beperking;
 • Rots & Water basisschool school breed;
 • Rots & Water focus op meisjes;
 • Rots & Water Consult training;
 • Rots & Water basis;
 • Rots & Water nascholing 2015
 • Rots & Water nascholing advanced trainer 2016;
 • Rots & Water nascholing advanced trainer 2017;
 • Rots & Water nascholing advanced trainer 2018.

Rots & Water is een methodiek waarbij psychofysiek gewerkt wordt. Door beweging nemen de hersenen tot 85% meer op. Met deze methodiek kunnen inzichten voor lichaams- en emotioneel bewustzijn beter ervaren worden en geven inzichten over jezelf in relatie met de ander. Om deze reden ben ik ook volledig Rots & Water gecertificeerd.

Met bovengenoemde opleidingen kan ik voor elke doelgroep en nagenoeg elke hulpvraag maatwerk leveren!

Voel je kracht en ontdek je kwaliteiten!

east