Opleidingen

  • Gecertificeerd HBO coaching – NCOI;
  • Gediplomeerd Kindercoach – Academy voor Psychodynamica;
  • Gecertificeerd Anti-pestcoördinator – ECLG Leerlingenzorg;
  • Anti-pest – YMCA Nederland;
  • NLP Basisopleiding – Angelique Verhagen;
  • Docent Agressie Regulatie Trainingen – Jezelf de Baas;
  • Mindful Parenting – CJG en GZ opleiding;
  • Challenge Day – Challenge Day Nederland;
  • Teachers Day – Challenge Day Nederland;
  • Boksend Opvoeden – Boksend Opvoeden;
  • Meesterschap – Ruwe Pit;
  • De Wim Hof Methode / The Iceman;
  • Rots & Water advanced trainer;
  • Rots & Water werken met psychosociaal trauma;
  • Rots & Water autismespectrum;
  • Rots & Water kinderen en jongeren met een fysieke beperking;
  • Rots & Water basisschool school breed;
  • Rots & Water focus op meisjes;
  • Rots & Water Consult training;
  • Rots & Water basis;
  • Rots & Water nascholing 2015
  • Rots & Water nascholing advanced trainer 2016;
  • Rots & Water nascholing advanced trainer 2017;
  • Rots & Water nascholing advanced trainer 2018;
  • Rots & Water nascholing advanced trainer 2019.

Rots & Water is een methodiek waarbij psychofysiek gewerkt wordt. Door beweging nemen de hersenen tot 85% meer op. Met deze methodiek kunnen inzichten voor lichaams- en emotioneel bewustzijn beter ervaren worden en geven inzichten over jezelf in relatie met de ander. Om deze reden ben ik ook volledig Rots & Water gecertificeerd. Bewegend leren is ook van toepassing op Boksend Opvoeden en Challenge Day.

  • Meldcode 2019 Huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling – GGD Haaglanden;
  • Oudere migranten en preventie ouderenmishandeling – PEP, GGD Haaglanden & Voor Welzijn opleiding;

Met bovengenoemde opleidingen kan ik voor elke doelgroep en nagenoeg elke hulpvraag maatwerk leveren!

Voel je kracht en ontdek je kwaliteiten!

east