Anti-pest

Pesten was en is een onderschat probleem. Inmiddels is duidelijk geworden dat pesten grote gevolgen heeft voor kinderen. Ook op latere leeftijd lijden volwassenen aan de gevolgen van pesten die ze op jonge leeftijd op school hebben meegemaakt.

Pesten gebeurt ook met grote regelmaat bij volwassenen, bijvoorbeeld op de werkvloer. Uit onderzoek is gebleken dat pesten zelfs in verzorgingstehuizen voor komt. Om deze reden wordt de laatste jaren vanuit allerlei hoeken aandacht besteed aan het bestrijden van pesten.

Als weerbaarheidsprofessional en gecertificeerd anti-pestcoördinator heb ik voor kinderen, docenten, volwassenen en bedrijven trainingen ontwikkeld. De trainingen zijn gericht op de weerbaarheid in het algemeen en op verschillende vormen van pesten.

Voor kinderen:

De ‘pestwet’ is op 1 augustus 2015 ingegaan. In 2016 is ook een wettelijk toezicht op het anti-pest beleid van scholen ingegaan. In deze wet is onder andere geregeld dat de school een expliciete verantwoordelijkheid heeft en de inspectie handhavend mag optreden op het moment dat een school niet aan de eisen voldoet.

Slachtoffer pesten

Voor docenten:

Alle weerbaarheidstrainingen dragen bij aan de persoonlijke weerbaarheid, de algehele veiligheid  in en rond de scholen en zijn effectief tegen het bestrijden van pesten.

Voor volwassenen:

Anti-pest voor volwassenen kunt u onder Weerbaarheid in de menubalk vinden. De weerbaarheidstraining voor volwassenen is met enkele toevoegingen effectief voor het omgaan met pesten.

Voor bedrijven en werknemers:

Anti-pest voor bedrijven en werknemers kunt u onder Weerbaarheid in de menubalk vinden. De  weerbaarheidstraining voor bedrijven is met enkele toevoegingen effectief voor het omgaan met pesten.

Voel je kracht en ontdek je kwaliteiten!