• Gecertificeerd HBO coaching – NCOI;
 • Gediplomeerd Kindercoach – Academy voor Psychodynamica;
 • Gecertificeerd NLP Basisopleiding – Angelique Verhagen;
 • Gecertificeerd Anti-pestco├Ârdinator – ECLG Leerlingenzorg;
 • Anti-pest – YMCA Nederland;
 • Docent Agressie Regulatie Trainingen – Jezelf de Baas;
 • Mindful Parenting – CJG en GZ opleiding;
 • Familiezorg – PEP;
 • Challenge Day – Challenge Day Nederland;
 • Teachers Day – Challenge Day Nederland;
 • Boksend Opvoeden – Boksend Opvoeden;
 • Meesterschap – Ruwe Pit;
 • De Wim Hof Methode / The Iceman;
 • Meldcode 2019 Huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling – GGD Haaglanden;
 • Oudere migranten en preventie ouderenmishandeling – PEP, GGD Haaglanden & Voor Welzijn opleiding;

ROTS EN WATER OPLEIDINGEN, VOLLEDIG GECERTIFICEERD

 • Rots en Water advanced trainer;
 • Rots en Water werken met psychosociaal trauma;
 • Rots en Water werken met het gezin;
 • Rots en Water basisschool school breed;
 • Rots en Water autismespectrum;
 • Rots en Water kinderen en jongeren met een fysieke beperking;
 • Rots en Water jongeren met een verstandelijke beperking;
 • Rots en Water focus op meisjes;
 • Rots en Water Consult training;
 • Rots en Water basis;
 • Rots en Water nascholing / verdiepingstraining basis 2015
 • Rots en Water nascholing / verdiepingstraining advanced trainer 2016;
 • Rots en Water nascholing / verdiepingstraining advanced trainer 2017;
 • Rots en Water nascholing / verdiepingstraining advanced trainer 2018;
 • Rots en Water nascholing / verdiepingstraining advanced trainer 2019.

Rots en Water is een methodiek waarbij psychofysiek gewerkt wordt. Door beweging nemen de hersenen tot 85% meer op. Met deze methodiek kunnen inzichten voor lichaams- en emotioneel bewustzijn beter ervaren worden en geven inzichten over jezelf in relatie met de ander. Om deze reden ben ik ook volledig Rots en Water gecertificeerd. Bewegend leren is ook van toepassing op Boksend Opvoeden en Challenge Day.

Met bovengenoemde opleidingen kan ik voor elke doelgroep en nagenoeg elke hulpvraag maatwerk leveren!

Voel je kracht en ontdek je kwaliteiten!