Weerbaarheid Senioren

Thema’s: Veilig Thuis en Veilig Buiten

Het doel van deze weerbaarheidstraining is om de weerbaarheid van senioren, de veiligheid en het gevoel van veiligheid te vergroten.

Gevaar herkennen, weten hoe te handelen en dit ook actief toe te kunnen passen zorgen er voor dat de deelnemers zich thuis veilig voelen en met een onbezorgd en veilig gevoel de deur uit gaan!

Zelfredzaamheid, langer zelfstandig thuis wonen, vereenzaming tegen gaan en de eigen veiligheid waarborgen, dat zijn de effecten van deze weerbaarheidstraining.

Meerdere thema’s komen aan bod. Babbeltrucs, zakkenrollers, cybercrime, veilig pinnen, overvallen, preventieve maatregelen aan de woning, straatroof etc. Vele onderwerpen komen aan bod waardoor de weerbaarheid van senioren vergroot wordt. Deze weerbaarheidstraining heeft een preventieve en actieve werking op bovenstaande thema’s.


In bijgaande documentaire van NPO2 is een klein deel van de weerbaarheidstraining voor senioren te zien. Trots & Weerbaar is te zien vanaf 8:48 minuten.

NPO2 documentaire de bibliotheek 28-03-2019

Bijgaand een artikel in FNV senioren over deze weerbaarheidstraining.
http://www.senioren.fnv-magazine.nl/201804#!/veiligheid zie bladzijde 9.

Bijgaand een artikel over deze weerbaarheidstraining in editie070 Den Haag.
https://editie070.denhaag.nl/nl/editie-no-18/weerbaarheidstraining-voor-senioren/

Aanmelden, een offerte opvragen e/o informatief contact opnemen kan via het contactformulier.

Voel je kracht en ontdek je kwaliteiten!