Burn-out training

Time is money en om deze reden wordt er veel van de werknemers verwacht. Werkgevers vragen volledige inzet van de werknemers en terecht! Maar… vandaag de dag staat onze maatschappij onder hoge werkdruk.  Uit recent onderzoek blijkt dat 400.000 werknemers last hebben van stress gerelateerde klachten zoals een burn-out. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 11 mrd.  (bron, TNO, Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014 (TNO / CBS) en Werkgevers Enquête Arbeid 2014). De kosten van het verzuim bedraagt minimaal € 225,- per medewerker per dag.

De werkgever balanceert altijd met de vraag of hij een werknemer gezond belast of dat hij over de grens van hem heen gaat. Dit is als werkgever soms erg moeilijk in te schatten, zeker wanneer de werknemer zelf niet goed luistert naar de eigen emoties en de eigen grens, in veel gevallen zelfs niet weet wat zijn grens is.

Bij reorganisaties en personele krimp komt het steeds vaker voor dat medewerkers die met psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zijn geconfronteerd, dit niet melden. De angst is dat zij als ‘lastig’ worden beschouwd en bang zijn om als eersten ontslagen te worden. Dit geldt trouwens ook bij het ten onrechte niet ziek melden vanwege dezelfde angst. In de praktijk blijkt dat het niet uitmaakt of de leiding al dan niet duidelijk is over de spelregels die gelden bij reorganisaties of personele krimp. De angst blijft.

imagesZ6CHNOP1

Burn-out of anders gezegd langzaam opbranden, gebeurt altijd een ander. Dat klopt, totdat jij zelf die ander bent. Het proces naar een burn-out duurt lang, evenals het herstel. Net als een afgebrand land moeten de jonge plantjes weer van nul groeien en dat heeft tijd nodig. Zo ook de herstelperiode van een burn-out. Vandaag de dag is burn-out en overspannenheid de grootste oorzaak van ziekteverzuim. Eén van de belangrijkste kwaliteiten die je helpt tegen deze ziekte is dat je weet hoe je zelf in elkaar zit, wat voor jou de grens is en hoe je deze aan geeft. Dit doe je door het herkennen van je eigen lichamelijke signalen die ontstaan door jouw emotie en werkdruk? Vervolgens is de vraag: “Wat doe je met deze lichamelijke signalen.  Kom je in actie of negeer je deze signalen?”

Tijdens deze Burn-out training leren de werknemer(s) deze lichamelijke signalen te voelen, herkennen en aan te geven. Zo ontwikkelen ze de juiste vaardigheden die van belang zijn om in balans te blijven en in de eigen kracht te laten functioneren.

Met nieuwe weerbaarheid en verbeterde sociale vaardigheid zal deze persoonlijke ontwikkeling ook een positief effect op de prestaties van het gehele team.

Via het contactformulier kun je jouw team aanmelden of extra informatie aanvragen. Geef alsjeblieft aan met welk doel je jouw medewerker(s) aanmeldt. Zo kan de training op maat aangeboden worden.

 Voel je kracht en ontdek je kwaliteiten!