Trots & Weerbaar
Weerbaarheid; Sociale Vaardigheid & Anti-pest

Weerbaar zijn voor alledaagse gebeurtenissen en tegenslagen, dat wil iedereen. Door het trainen van jouw mentale- en of fysieke weerbaarheid, ga je een tegenslag als een uitdaging zien. Bij Trots & Weerbaar ontwikkel je deze kracht.

Trots op jouw kwaliteiten, trots op wat je tot nu toe allemaal bereikt hebt en trots op wie jij bent! Bij Trots & Weerbaar krijg je inzichten, om met een positieve focus naar jezelf te kijken en een probleem als uitdaging te zien.

Doen, voelen en ervaren

De overgrote meerderheid van de coaches en de psychologen in Nederland heeft een werkmethode die bestaat uit praten, praten en nog eens praten. Bij Trots & Weerbaar bestaat de weerbaarheidstraining voor een groot deel uit doen! Dit kan zijn door actieve coaching oefeningen, door sport en wordt in veel gevallen ondersteund door inzichten middels foto- en film materiaal.

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer iemand leert tijdens beweging de opnamecapaciteit van de hersenen 80 tot 85% groter is dan zonder beweging. Je leert pas echt iets wanneer je het ook zelf doet, voelt en ervaart. Het grootste deel van de weerbaarheidstrainingen / coaching van Trots & Weerbaar is hier op gericht en is om deze reden zeer effectief.

Trots & Weerbaar heeft specialismes ontwikkeld gericht op weerbaarheid, sociale vaardigheid, anti-pest en persoonlijke ontwikkeling. Zowel effectief voor individuele coaching als voor het trainen van groepen zoals een klas, een team docenten of een team medewerkers. De trainingen zijn effectief voor jong en oud en is hiermee een belangrijke schakel binnen het onderwijs, het bedrijfsleven, het zorgdomein en de privé omgeving.

In de ontwikkeling van kinderen is een belangrijke rol weggelegd voor ouders en docenten. Om deze reden heeft Trots & Weerbaar ook trainingen voor ouders en docenten ontwikkeld. Bij deze weerbaarheidstrainingen snijdt het mes aan twee kanten. Ten eerste helpt het de ouders en docenten persoonlijk. Ten tweede hebben de nieuwe inzichten die ouders en docenten opdoen een (in)direct positief effect op de kinderen.

Alle trainingen die Trots & Weerbaar aanbied, zijn laagdrempelig, ontspannen en effectief. Tijdens de leuke actieve oefenvormen wordt er ook vaak gelachen.

Trots & Weerbaar maakt trainingen op maat. Indien je een bepaalde hulpvraag hebt die niet uitvoerig beschreven staat op de website, twijfel dan niet en leg deze hulpvraag voor. Samen bekijken we hoe de expertise aansluit bij de hulpvraag.

Voel je kracht en ontdek je kwaliteiten!