Home

Trots & Weerbaar coaching en kindercoaching is gespecialiseerd in:

Weerbaarheid
Sociale vaardigheid
Anti-pest
Teambuilding
Burn-out trainingen

kinderen, volwassenen & senioren
docenten
bedrijven

Trots op jouw kwaliteiten, trots op wat je tot nu toe allemaal bereikt hebt en trots op wie jij bent! Bij Trots & Weerbaar krijg je inzichten, om met een positieve focus naar jezelf te kijken en een probleem als uitdaging te zien.

Weerbaar zijn voor alledaagse gebeurtenissen en tegenslagen, dat wil iedereen. Door het trainen van jouw mentale- en fysieke weerbaarheid, ga je een tegenslag als een uitdaging zien. Bij Trots & Weerbaar ontwikkel je deze kracht.

De training is effectief voor:

 • vergroten van je zelfvertrouwen;
 • grenzen voelen, herkennen en aangeven;
 • omgaan met pesten;
 • de eigen kracht voelen;
 • de eigen kwaliteiten ontdekken;
 • mentale- en fysieke weerbaarheid;
 • vergroten van sociale vaardigheden;
 • omgaan met emoties;
 • omgaan met hooggevoeligheid;
 • omgaan met ADHD e/o autisme;
 • omgaan met hoogbegaafdheid;
 • vergroten focus / concentratie;
 • zelfbewustzijn van eigen gedrag;
 • zelfbewustzijn van belemmerende overtuigingen;
 • zelfredzaamheid;
 • stress reductie;
 • etc.

De overgrote meerderheid van de coaches en de psychologen in Nederland heeft een werkmethode die bestaat uit praten, praten en nog eens praten. Bij Trots & Weerbaar bestaat de training voor een groot deel uit doen! Dit kan zijn door actieve oefeningen, door sport en spel en/of door foto- en film materiaal.

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer iemand leert tijdens beweging de opnamecapaciteit van de hersenen 80 tot 85% groter is dan zonder beweging. Je leert pas echt iets wanneer je het ook zelf doet, voelt en ervaart. Het grootste deel van de trainingen / coaching van Trots & Weerbaar is hier op gericht en is om deze reden zeer effectief.

Ik heb specialismes ontwikkeld gericht op anti-pest, sociale vaardigheid en weerbaarheid. Zowel effectief voor individuele coaching als voor het trainen van een klas, een team docenten of een team medewerkers. De trainingen zijn effectief voor jong en oud en is hiermee een belangrijke schakel binnen het onderwijs, het bedrijfsleven en de privé omgeving.

In de ontwikkeling van kinderen is een belangrijke rol weggelegd voor ouders en docenten. Om deze reden heeft Trots & Weerbaar ook trainingen voor ouders en docenten ontwikkeld. Bij deze trainingen snijdt het mes aan twee kanten. Ten eerste helpt het de ouders en docenten persoonlijk. Ten tweede hebben de nieuwe inzichten die ouders en docenten opdoen een indirect positief effect op de kinderen.

Alle trainingen die Trots & Weerbaar coaching en kindercoaching aanbied, zijn laagdrempelig, ontspannen en effectief. Tijdens de leuke actieve oefenvormen wordt er ook vaak gelachen.

Voel je kracht en ontdek je kwaliteiten!